Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
ZDRAVOTNÍCTVO A SOCIÁLNA POMOC
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Ošetrovateľská služba v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím, duševne choré a drogovo závislé osoby v pobytových zariadeniach
Starostlivosť o staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím v pobytových zariadeniach
Ostatná starostlivosť v pobytových zariadeniach

Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)

Počet firiem: 55
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31821316: Agentúra podporovaného zamestnávania n.o.
42166489: AURA senior penzión, n.o.
31821553: Autisti - Agentúra špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia, nezisková orgnizácia
42127262: Bc. Emília Štrbová
36077470: Betánia Senec, n.o.
37925016: CLAUDIANUM n.o.
31746659: Detský domov - BRATISLAVA
31781535: Detský domov Macejko
00163261: Detský domov Modra - Harmónia
00180271: Detský domov NÁDEJ
30798892: Detský domov POHODA Centrum sociálnej pomoci pre deti
31753485: Detský domov STUDIENKA - Centrum sociálnych služieb
31750338: Diagnostické centrum
35742496: DO Biela Skala, spol. s r.o.
36084115: Dobrý Pastier n.o.
30842344: Dom tretieho veku
00226840: Domov dôchodcov
31755534: Domov dôchodcov - Gerium
30804191: Domov dôchodcov Rača
00641405: Domov pri kríži