Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie

VEREJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Počet firiem: 117
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
31819494: Agentúra Ministerstva školstva Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ
30797764: Agentúra na podporu výskumu a vývoja
42137292: Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
42169330: Audiovizuálny fond
30851327: Dom zdravotníkov Bratislava
35942479: DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
17333768: Fond národného majetku Slovenskej republiky
30798701: Hasičský a záchranný útvar hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
31771181: Karloveský športový klub
36071072: Katastrálny úrad v Bratislave
31794718: Krajská veterinárna a potravinová správa Bratislava
30794561: Krajský pozemkový úrad Bratislava
30794765: Krajský školský úrad v Bratislave
31815570: Krajský stavebný úrad v Bratislave
31815545: Krajský úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie
00304913: Mesto Malacky
00304956: Mesto Modra
00305065: Mesto Senec
00305081: Mesto Stupava
00304832: Mesto Svätý Jur